Προσθετική

Στεφάνη (Crown/Cap)
Οι στεφάνες είναι καλύμματα δοντιών (από πορσελάνη, ή/και συνδυασμό μετάλλου-πορσελάνης). Τοποθετούνται σε δόντια κατεστραμμένα από επανειλημμένες και υπερμεγέθεις εμφράξεις, κατάγματα ή μετά από ενδοδοντικές θεραπείες . Σκοπός είναι η επαναφορά του κατεστραμμένου δοντιού στο αρχικό του σχήμα. Οι στεφάνες συγκολλούνται μόνιμα και καλύπτουν εξολοκλήρου το δόντι στο οποίο στηρίζονται.

Γέφυρες (Bridge)
Οι γέφυρες χρησιμοποιούνται για να αναπληρώσουν οδοντικές ελλείψεις. Τοποθετούνται πάνω σε δόντια ή εμφυτεύματα. Αποτελούν την πιο κλασσική και χρησιμοποιημένη μέθοδο για αναπλήρωση ενός δοντιού που έχει χαθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δόντια μπροστά αλλά και πίσω από το χαμένο δόντι. Τα διπλανά δόντια προετοιμάζονται από τον οδοντίατρο ώστε να δεχτούν στεφάνες οι οποίες είναι ενωμένες και υποστηρίζουν το πρόσθετο δόντι. Η γέφυρα συγκολλάται μόνιμα στα δόντια που την στηρίζουν και δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή.

Όψεις (Veneers)
Οι όψεις είναι λεπτά στρώματα πορσελάνης , τα οποία τοποθετούνται στη μπροστινή πλευρά του δοντιού για να αλλάξουν το σχήμα και χρώμα των δοντιών που φαίνονται στο χαμόγελο. Τα δόντια παρασκευάζονται σχετικά ελάχιστα στην μπροστινή τους επιφάνεια και οι όψεις συγκολλούνται μόνιμα στα δόντια. Είναι από τις πιο συντηρητικές αποκαταστάσεις αφού οι οδοντικοί ιστοί που αφαιρούνται είναι λιγότεροι από αυτούς που αφαιρούνται για να κατασκευαστεί μία στεφάνη