Οδοντοστοιχίες
Οι οδοντοστοιχίες ,ολικές ή μερικές ,αποτελούν κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις που στηρίζονται στα ούλα και στα εναπομείναντα δόντια και αναπληρώνουν τα δόντια που έχουν χαθεί.

Βελτιώνουν την αισθητική του προσώπου, τη λειτουργία της μάσησης και της φώνησης .

Οι "μερικές οδοντοστοιχίες" χρησιμοποιούνται όταν αρκετά και κυρίως όλα τα οπίσθια δόντια έχουν χαθεί. Μπορεί να είναι και μεταλλικές ή ακρυλικές και στηρίζονται στα εναπομείναντα δόντια με άγκιστρα μεταλλικά ή ακρυλικά .

Όλες οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές, δηλαδή μπορούν και πρέπει να αφαιρούνται από τον ασθενή (συνήθως κατά την διάρκεια της νύκτας) ώστε να γίνεται επαρκής καθαρισμός τόσο των οδοντοστοιχιών, όσο των ούλων και των εναπομεινάντων δοντιών.

Τα τελευταία χρόνια με τα οδοντικά εμφυτεύματα, μπορούμε να κατασκευάσουμε οδοντοστοιχίες που είναι πολύ πιο σταθερές σε σχέση με τις συμβατικές. Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται σαν υπόβαθρο ώστε οι οδοντοστοιχίες να "κουμπώνουν" σε αυτά.