Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν δόντια που έχουν χαθεί. Αποτελούνται από δύο κυρίως μέρη: το τμήμα που υποκαθιστά τη ρίζα του δοντιού και τοποθετείται με μια μικρή χειρουργική επέμβαση κάτω από τα ούλα μέσα στο κόκκαλο της γνάθου και το τμήμα που φαίνεται μέσα στο στόμα στο οποίο εφαρμόζεται η προσθετική εργασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι η ύπαρξη αρκετού οστού στην περιοχή της εμφύτευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει αρκετό οστό στην περιοχή, μπορεί να γίνουν αναπλαστικές τεχνικές για αύξηση του οστού. Προβλήματα γενικής υγείας που μπορεί να υπάρχουν στον ασθενή ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων. Οι ασθενείς οφείλουν να ενημερώσουν το θεράποντα οδοντίατρο για τυχών προβλήματα υγείας και φάρμακα που λαμβάνουν ώστε να ληφθούν υπόψιν και να τροποποιηθεί ανάλογα και το σχέδιο θεραπείας.

Σε γενικές γραμμές είναι μια αρκετά προβλέψιμη διαδικασία που γίνεται με τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου.