Δυσλειτουργία Στοματογναθικού

Η κροταφογναθική άρθρωση και οι μύες του στοματογναθικού μας συστήματος υπόκεινται σε διαρκείς μεταβολές οι οποίες συνήθως εκδηλώνονται με τη μορφή πόνου στην περιοχή της κεφαλής. Ο πόνος αυτός  μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί ως «πονοκέφαλος ή ημικρανία» έχει όμως διαφορετική αιτιολογία.

Παράλληλα μπορεί να συνυπάρχουν και αλλά συμπτώματα όπως ήχοι από τις αρθρώσεις κατά την διάρκεια του ανοίγματος – κλεισίματος του στόματος, δυσκολία διάνοιξης του στόματος κτλ.

Η αιτιολογία των προβλημάτων των αρθρώσεων αλλά και του μυϊκού πόνου είναι πολυπαραγοντική- πχ  σύγκλειση δοντιών, ανατομία αρθρώσεων, έξεις κτλ, και για την αντιμετώπιση της χρειάζεται να βρεθεί εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή.